sobota, 22 października 2022

Walne Zgromadzenie 22.10.2022 Wybory RN


Najważniejszym punktem dzisiejszego Walnego Zgromadzenia był wybór nowej Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję.W głosowaniu tajnym na 12 kandydatów oddano 232 głosy. 

Do Rady Nadzorczej wybrano 9 osób z największą ilością głosów. 

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 

Maciej Antosiuk 201

Jolanta Brzezińska 145

Jadwiga Piotrowska 158

Rafał Skórkiewicz 181

Grażyna Terpiłowska 56

Tomasz Szparaga 150

Marcin Iwanowski 71

Piotr Wawrzonkiewicz 166

Marta Woźniak 190

Krystyna Lubas 42

Lucyna Kołnierzak 145

Anna Kowalska 199


Mam nadzieję że nasza spółdzielnia, przy nowo wybranej Radzie Nadzorczej
będzie funkcjonować coraz lepiej szczególnie, że w nowej radzie jest spora grupa osób młodych i dynamicznych.To dobrze wróży na przyszłość.


Dziękuję wszystkim  czytelnikom mojego bloga,
który pełnił właściwie funkcję informacyjno- interwencyjną.
Przy sprawnie działającej spółdzielni taka funkcja nie jest potrzebna.

Pozdrawiam
Marek Wojtalewicz

 


niedziela, 18 września 2022

Walne Zgromadzenie 17.09.2022 - kontynuacja WZ czerwcowego

Drodzy czytelnicy mojego bloga, z powodu pobytu w sanatorium nie uczestniczyłem w tym Walnym Zgromadzeniu. Ten wpis zrobiłem na podstawie informacji, które uzyskałem od wiarygodnych osób biorących udział w obradach. 

Wczorajsza kontynuacja czerwcowego Walnego Zgromadzenia, która odbyła się w auli Akademii Vistula, została bardzo dobrze przygotowane przez władze Spółdzielni – rejestracja uczestników, wydawanie mandatów i pilotów do głosowania, opieka nad uczestnikami, infografika w recepcji i na sali obrad, pomoc pracowników Działu Organizacyjnego w prowadzeniu obrad, przychylność pracowników – to wszystko działało bez zarzutu i życzyłbym sobie, żeby tak było już zawsze. 

 

Wydano około 180 mandatów i pilotów do głosowania. W głosowaniach na początku obrad oddawano około 140 głosów. Pod koniec obrad, gdy głosowano wnioski uczestników, oddawano około 70 głosów. Walne rozpoczęło się chwilę po godz. 10, zakończyło po godz. 17, po wyczerpaniu całego porządku obrad. 

Sprawne prowadzenie obrad zapewniło prezydium zgromadzenia, do którego wybrano pp. Jadwigę Budasz, Lucynę Kołnierzak i Krzysztofa Szareckiego. 

Po raz pierwszy w historii Spółdzielni, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Walne Zgromadzenie, zastosowano głosowanie przy pomocy pilotów, co znacznie przyspieszyło procedowanie i uniemożliwiło kilkukrotne głosowanie na jedną sprawę przez jedną osobę. Takie sytuacje miały miejsce w przeszłości i znacznie opóźniały prowadzenie obrad. Przyznam, że myliłem się, mając wcześniej obiekcje do głosowania pilotami. 

 Porządek obrad

 Jako porządek obrad uznano porządek obrad przedstawiony przed WZ w dniu 4 czerwca 2022.

 Z tym, że wrześniowe WZ, będące kontynuacją czerwcowego, wykreśliło z niego punkty dot. sprzedaży działek oraz pkt dot. zmiany Statutu. Informację o realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 12.10.2019 przesunięto przed pkt dot. sprawozdania Rady Nadzorczej. 

Absolutorium dla Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020. 

 Pomimo tego, że udzielenie absolutorium jest niezgodne z regulaminem WZ, który nie dopuszcza absolutorium w roku wyborczym do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanowiło jednak przeprowadzić igrzyska. Nie podaję wyników, gdyż w ocenie wielu uczestników WZ wyniki absolutorium miały charakter przypadkowy i nie odzwierciedlały wkładu pracy poszczególnych członków Rady. Nie uzyskał np. absolutorium p. Maciej Wach, jeden z najbardziej pracowitych członków RN, który z ramienia Rady kontrolował finanse Spółdzielni. 

Absolutorium dla Zarządu za lata 2019 i 2020 

Były, odwołany przez RN w czerwcu 2022 prezes Marek Pykało nie uzyskał dwukrotnie absolutorium. Pozostali członkowie Zarządu otrzymali absolutorium. Zwrócono uwagę na zasługi prezesa Milaniuka w ograniczeniu, w miarę możliwości, szaleńczego wzrostu cen za media. Jak zwykle nikt nie chciał zostać delegatem na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Według prawników wyniki lustracji dot. rozliczeń z wydzieloną z naszej spółdzielni SM „Migdałowa”, będące dokumentem urzędowym, mogą dopomóc SM „Przy Metrze” w prowadzonych procesach. 

 Na zakończenie chciałbym zaapelować o uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 22 października tego roku i które wybierze nową Radę Nadzorczą XI kadencji. Od tych ludzi, od ich wiedzy zależeć będzie funkcjonowanie naszej Spółdzielni. Ze swojego doświadczenia wiem, że jest to praca bardzo ciężka i bardzo niewdzięczna, co pokazało chociażby wczorajsze głosowanie nad absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i grillowanie ich w wykonaniu, jak zwykle tych samych osób, nazywanych potocznie "ciotkami rewolucji".

poniedziałek, 1 sierpnia 2022

Nowy prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze.

 W ostatni czwartek Rada Nadzorcza spośród trzech kandydatów zgodnie z regulaminem wybrała w głosowaniu tajnym na prezesa naszej spółdzielni pana Michała Wojtasiewicza.
Wynik głosowania 6 do 1.

Myślę że to dobry wybór szczególnie, że Pan Wojtasiewicz zna dobrze naszą  spółdzielnie.
Jeszcze kilka lat temu był u nas zastępcą prezesa do spraw technicznych i moim zdaniem sprawdził się w tej roli.

Mam nadzieję, że ma lepszą kondycję i bardziej realistyczne podejście do zarządzania spółdzielnią niż były prezes Pykało.

Prezes Pykało, ostatnio, chyba trochę podupadł na zdrowiu. 

Odpoczynek od spraw spółdzielczych na pewno dobrze mu zrobi

wtorek, 12 lipca 2022

Konkurs na prezesa spółdzielni

 Zakończono już pierwszy etap konkursu.

Wpłynęło 40 zgłoszeń, po wstępnej analizie zgłoszeń komisja konkursowa do drugiego  etapu zakwalifikowała 17 kandydatów.

Widać, że chętnych na zastąpienie odwołanego prezesa nie brakuje.

Po przesłuchaniach 17 kandydatów i analizie dodatkowych ankiet, nastąpi zamkniecie drugiego etapu konkursu, pewnie do końca lipca.

Mam nadzieje, że po tym etapie zostanie 2-3 kandydatów i wygra ten najlepszy.

Chociaż, jak znam życie i niektóre osoby z naszej spółdzielni, to zawsze, komuś nowy prezes się nie spodoba, kimkolwiek by on nie był, lub nie była, jeśli wygra kobieta.


wtorek, 21 czerwca 2022

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 21 czerwca 2022 roku.

Dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej przebiegło zgodnie z oczekiwaniami członków spółdzielni. Chociaż na tę Radę  przyszło ich tylko sześciu.


W głosowaniu tajnym Prezes Zarządu Marek Pykało został odwołany jednomyślnie, 9 głosów za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.
Uzasadnienie odwołania liczyło aż 3 strony.

Do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu do czasu rozstrzygnięcia konkursu został oddelegowany z Rady Nadzorczej Pan Marcin Iwanowski - prawnik z zawodu (adwokat).


Rada Nadzorcza zgodnie z regulaminem powołała ze swego grona 3 osobową Komisję Konkursową i jutro będzie ogłoszony konkurs na nowego prezesa.
Komisja przeanalizuję zgłoszone kandydatury i Rada Nadzorcza wybierze nowego Prezesa Zarządu.W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie spółdzielni.

Nowy prezes, mam nadzieję, nie utraci kontaktu z rzeczywistością i będzie się liczył ze zdaniem członków spółdzielni, a nie tylko swoim własnym.
Na pewno pomoże mu w tym historia jego poprzedników opisana dość dokładnie na moim blogu
.

23.06.2022 r 

Jest już ogłoszenie konkursu na nowego prezesa 

https://www.haloursynow.pl/artykuly/sm-przy-metrze-oglasza-konkurs-na-prezesa-zarzadu-ogloszenie,20255.htm

 

wtorek, 14 czerwca 2022

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 13 czerwca 2022 roku.

 Najciekawszym punktem tego posiedzenia był pisemny wniosek członków Rady do Przewodniczącej  o jak najszybsze zwołanie nowego posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawie podjęcie uchwały o odwołaniu Prezesa Zarządu Marka Pykało z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze.


Przewodnicząca Lucyna Kołnierzak już zwołała takie  posiedzenie na 21 czerwca godzina 18:00.


 https://smprzymetrze.pl/ckfinder/userfiles/files/20220614102613504.pdf

 

Taki wniosek nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem, jeżeli Rada Nadzorcza faktycznie reprezentuje członków spółdzielni, a nie tylko pomysły Prezesa Zarządu Marka Pykało.


Takie niechlubne Rady Nadzorcze były już w naszej spółdzielni za rządów odwołanego w 2012 roku Prezesa Zarządu Andrzeja Stępnia.

Można o tym poczytać w historii mojego bloga dla przestrogi na przyszłość.